+31638258536
Bel ons
info@cuecreative.nl
Stuur ons een e-mail

Disclaimer

De informatie op deze website (www.cuecreative.nl – ‘deze website’) is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Op deze website is informatie in de vorm van teksten, afbeeldingen, beeld- en geluidsfragmenten en andere digitale materialen opgenomen ten aanzien van, of gerelateerd aan de dienstverlening en/of de bedrijfsvoering van Cue Creative (‘de informatie’). De informatie op deze website is enkel informatief en heeft niet te gelden als een aanbod wat geaccepteerd kan worden. Overeenkomsten komen slechts tot stand na het aanvaarden van een door Cue Creative uitgebrachte offerte.

Hoewel Cue Creative de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samenstelt, kan Cue Creative geen garantie geven dat de beschikbare informatie op deze website juist, volledig, nauwkeurig, betrouwbaar en/of geschikt is en/of blijft. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) zijn eventuele prijzen en/of tarieven op deze website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. U bent als bezoeker zelfverantwoordelijk voor het handelen, de beslissingen en/of aannames die u direct of indirect doet naar aanleiding van kennisneming van de informatie op deze website. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Cue Creative spant zich er in redelijkheid voor in om de informatie op deze website waar noodzakelijk aan te passen en/of te actualiseren.

Op deze website kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Wanneer dit het geval is heeft dit geenszins tot gevolg dat Cue Creative gelieerd is aan, de website kan aanbevelen of dat Cue Creative zich op enige wijze conformeert aan de daarop verkondigde informatie. Cue Creative kan ook geen garantie geven dat deze website, of de informatie op deze website, altijd beschikbaar of bereikbaar is en/of blijft.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (de informatie op) deze website en/of enig onderdeel daarvan komen uitsluitend toe aan Cue Creative en/of diens toeleveranciers. Het is niet toegestaan om (onderdelen van) de informatie op deze website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen behoudens voor zover dit is toegestaan bij wet of wanneer hier vooraf schriftelijke toestemming voor is gegeven door Cue Creative.

Cue Creative kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot indirecte of vervolgschade, welke kan ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website. Door het gebruiken van deze website, wordt u geacht van deze disclaimer kennis te hebben genomen. Cue Creative is gerechtigd om de informatie op deze website, inclusief de inhoud van deze disclaimer te allen tijde te wijzigen.

Eelco Wijninga, handelende onder de naam ‘Cue Creative’, gevestigd te Den Hoorn en kantoorhoudende aan de Giststraat 1c, 2611 PT te Delft.

Kamer van Koophandel nummer: 85012807.

BTW nummer: NL863468792B01